VTK20

Výtvarníci Theatra Kuks ke dvěma dekádám existence multižánrového festivalu barokní kultury.

Výstavní síň města Dvůr Králové nad Labem

12. – 29. 8. 2021 (otevírací doba, úterý - pátek: 9-12 a 13-16, víkend: 13-16)

Vystavující:
Marianna Borecká | FAGI | Tomáš Glasberger a Jozef Hugo Čačko | Jarka Holasová a soubor JakKdo | Tomáš Hanzlík | Anna Hladká | Abbé Libanský | Pavel Matoušek | Jitka Nejedlá | Aleš Pospíšil | Kristýna Šrolová

Multižánrový festival Theatrum Kuks je nedílnou součástí nejen regionálního kulturního kalendáře již dvě dekády. V rámci oslav tohoto výročí byla v sekci doprovodného programu dvacátého ročníku připravena prezentace výtvarně činných osobností, které za zmíněné období jakýmkoliv způsobem ovlivnily program festivalu. Theatrum Kuks je oslavou kultury živé, tedy té, jež výtvarné artefakty nejrůznějších forem využije „jen“ po dobu trvání představení, performance či jiné akce. Často se též jedná o vizuální díla, která s recipientem komunikují pouze v daný čas na daném místě. A právě logická pomíjivost výtvarné tvůrčí složky Theatra Kuks byla impulzem k uspořádání standardní výstavy, jež poskytuje vybraným tvůrcům možnost prezentovat své práce bez jinak přitažlivé pomíjivosti a kontextů kukského údolí. Tematický rámec ani výběr užitých medií není nijak omezen. Vystavené fotografie, grafiky, objekty, kostýmy, scénické realizace či loutky tak nemusí svým obsahem přímo vycházet z festivalového dění. Spojitost v tomto případě utváří osobnost tvůrce - tedy umělce, bez jehož tvůrčích sil by dvacetiletí Theatra Kuks vypadalo úplně jinak.

O autorech

Výběr vystavujících autorů expozice VTK20 je z hlediska jejich profesních kompetencí, působení a tvůrčích inklinací stejně barvitý jako programy dvou desítek ročníků multižánrového festivalu Theatrum Kuks. Oslovit či zajistit k prezentaci artefakty všech výtvarně činných osobností dvou dekád kukského festivalu barokní kultury bylo nad kurátorské a produkční možnosti festivalu i nad možnosti většiny výstavních a galerijních prostor kraje. I tak je, jak doufáme, spektrum vystavujících autorů vzorkem reprezentativním. A to nejen skrze užitá média a formy děl, ale také díky již zmíněné personální barvitosti jednotlivých účastníků.

Dvanáctku vystavujících lze v zásadě rozdělit do několika skupin. První z nich je silně zastoupený okruh autorů, jež se „rekrutuje“ z fotografů festivalu (Marianna Borecká, Anna Hladká a Pavel Matoušek). Ač jsou zmínění autoři s festivalovým děním propojeni svou prací dokumentačního charakteru, jejich fotografická tvorba často zahrnuje snad všechny formy práce s tímto médiem – od vědecké fotografie, přes zakázkovou a reklamní tvorbu až po umělecké projekty a konceptuální manipulaci v rámci intermediálních výsledků jejich tvůrčí činnosti. K výše uvedené skupině vystavujících lze přiřadit také fotografa a grafika Tomáše Glasbergera, který několika ročníkům festivalu vtiskl působivý vizuální styl. Na jím vystaveném cyklu artefaktů se autorsky podílel Jozef Hugo Čačko.

Solitérem, nejen mezi vystavujícími VTK20, je Abbé Libanský. Je, mimo jiné, autorem více jak dvacítky výtvarných instalací, které se každoročně objevují v Kuksu. Odhalení vždy nového díla, reagujícího či připomínajícího historii a filozofii Kuksu, je nedílnou součástí festivalu po celou dobu jeho dvacetileté existence.

Třetí pomyslnou skupinou vystavujících jsou autoři, jejichž výtvarná činnost je pevně spjata s uměleckou činností scénického charakteru. Ať už vychází z nutnosti či tvůrčího přetlaku, velmi pěkně reprezentuje již zmíněnou uměleckou multidisciplinaritu osobností, které se na programové skladbě festivalu podílejí. Mezi takové autory rozhodně patří výjimeční tvůrci jako muzikolog a umělecký vedoucí Ensemble Damian Tomáš Hanzlík či pedagožka literárně-dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka Jarka Holasová (prezentující instalaci se spoluautorstvím souboru JakKdo).

Společným jmenovatelem pro čtvrtou skupinu vystavujících je letité členství a spolupráce s divadelním souborem Geisslers Hofcomoedianten, který je s festivalem Theatrum Kuks propojen tak jako žádný jiný subjekt. Bez festivalu by soubor neexistoval a naopak. Geisslers zastupuje scénografka a ilustrátorka Jitka Nejedlá, teoretik uměleckého vzdělávání a herec Aleš Pospíšil a kostýmní výtvarnice Kristýna Šrolová.

Speciálním hostem výstavy je FAGI - třináctiletá dospělá holka, kultovní komiksová postava, co zapráskaně dobře komentuje tenhle zapráskanej svět. Jsme pyšní, že se zastavila i u nás na Kuksu. A jak se o Theatru dozvěděla? Řekl jí o něm její kamarád, režisér a herec Jirka Jelínek.

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

kurátor výstavy

FINÁLNÍ verze TK21 VYSTAVA A4.jpg (1.56 MB)